Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen till Håbogymnasterna!

Vi har funnits sedan 1978 och bedrivs helt av ideella krafter. Vi erbjuder gymnastik till barn och ungdomar från ca 2 år och uppåt.  


Vi vill förmedla känslan av gemenskap, glädje och trygghet samtidigt som vi utvecklar våra gymnaster och ledare.

Intresserad av att börja med gymnastik? Klicka då här!
Beslut om att förlägga Håbogymnasternas verksamhet utomhus tre veckor
2020-03-28 12:31

Efter att under en period ha pausat verksamheten har Håbogymnasternas styrelse nu tagit beslut om att återuppta träningar, men utomhus för att minimera risk för smittspridning. 

Styrelsens främsta prioritet är alltid våra gymnasters och ledares säkerhet. Vi vill att alla ska kunna känna sig säkra och trygga med att vi tar vårt uppdrag på största allvar och försöker agera på ett sätt som är ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. 


Styrelsen följer kontinuerligt utvecklingen av Covid-19 och de uppdaterade direktiv från Folkhälsomyndigheten. Baserat på dessa anser styrelsen att det i nuläget inte är möjligt att på ett bra sätt erbjuda träning inomhus i vår hall. Det är helt enkelt inte möjligt att hålla hygien och säkerhetsavstånd på det sätt som rekommenderas. Enligt regelverk och säkerhetsföreskrifter är vi tvungna att passa på gymnaster som exempelvis gör volter vilket innebär närkontakt. Likaså har vi en hall med utrustning som delas av alla gymnaster där det inte är genomförbart att rengöra samtlig utrustning efter varje enskild användning. 


Däremot anser styrelsen att vi under en period framöver kan erbjuda våra gymnaster träning utomhus, även om den kanske delvis kommer att innebära annan sorts träning än den rent gymnastiska som vi är vana vid. 

Föreningens ledare har möjlighet att organisera utomhusträningar för sina respektive grupper. Varje ledare kommer inom kort att komma med information om vad som gäller för varje specifik grupp. 


Detta beslut gäller from måndag 30 mars t.o.m. söndag 19 april eller tills myndighetsbeslut eller förutsättningarna ändras, vilket kan ske med kort varsel. Idrotten gör en stor samhällsnytta och självklart hade vi gärna haft träningarna igång som vanligt, men vi har alla även ett samhällsansvar att göra vad vi kan och genomföra aktiviteter enligt rekommendationerna för att minimera risk för smitta. 


Vi tackar för allt stöd och förståelse och hoppas att detta snart ska vända. Ta hand om varandra! 


Håbogymnasternas styrelse 

Håbogymnasterna pausar verksamheten två veckor framåt
2020-03-12 13:12

Håbogymnasterna pausar samtlig verksamhet i två veckor framåt 


Som tidigare kommunicerats följer Håbogymnasternas styrelse regelbundet utvecklingen av Corona-viruset. Varje individ, företag och förening har ett samhällsansvar och bör göra vad de kan för att begränsa smitta. Folkhälsomyndigheten uppmanar att försöka undvika nära kontakt med smittade. 


Gymnastik är en idrott som utövas inomhus och där nära kontakt i många fall är nödvändigt. Vi har även en miljö med gemensamma redskap och ytor som försvårar möjligheten att hålla rent från smittorisk. 


Våra medlemmars säkerhet, såväl barn som vuxna, är av alltid högsta prioritet i vår verksamhet. Vi väljer att tillämpa försiktighetsprincipen och gör det vi tror är bäst för såväl verksamheten som samhället. Därför väljer vi att med omedelbar verkan ställa in ALL verksamhet helt och hållet för att minimera risken för smittospridning. Detta gäller samtliga grupper. Beslutet gäller till en början fram till och med 29 mars. Vi kommer att återkomma med information om huruvida perioden förlängs eller om vi öppnar upp verksamheten igen. 


Vi förstår att besvikelsen bland våra gymnaster är stor, men om någon är eller blir smittad är det värre än att inte få träna i två veckor. Vi uppmanar våra gymnaster att under tiden hitta former att röra på sig hemma. Träna handstående mot en vägg, styrka med egen kroppsvikt eller promenera/jogga. 


Eventuella frågor kan ställas via kansli@habogymnasterna.se 


Vi hoppas på förståelse och att alla våra medlemmar iakttar försiktighet, både för egen och andras säkerhet! 

Med anledning av Corona-viruset
2020-03-06 11:34
Med anledning av den fortsatta spridningen av det nya Coronaviruset följer Håbogymnasternas styrelse läget kontinuerligt och följer informationen från Folkhälsomyndigheten. 

Enligt Folkhälsomyndigheten finns en internationell samsyn att epidemin drivs av personer med symtom på sjukdom. En del som är sjuka har dock bara milda symtom, speciellt i början av sjukdomen. Det är därför möjligt att bli smittad av någon med mild hosta och som inte känner sig sjuk.

Föreningens styrelse har beslutat:

- Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska barn inte är en effektiv åtgärd. Gymnaster och ledare är välkomna på träningar och tävlingar.
- Man bör inte träna när man är sjuk. Det gäller fortfarande.
- Gymnaster, ledare och anhöriga som har vistats i något riskområde, eller umgåtts med någon som rest till dessa länder, önskar vi är extra vaksamma och även vid milda symptom stannar hemma från träning, tävling och läger. 
- Vi vill uppmärksamma vikten av god handhygien och att nysningar och hostningar ska ske i armvecken. 

I övrigt fortgår Håbogymnasternas verksamhet som vanligt. 

Vi hoppas på er förståelse och att vi alla kan hjälpas åt att minska smittspridningen på de sätt vi kan.


Samtliga medlemmar uppmanas att hålla sig uppdaterade via Folkhälsomyndighetens webbsidor.

Frågor och svar om Coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbsida 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13.

Du som har varit utomlands under de senaste 14 dagarna och har feber eller luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont bör inte bege dig direkt till en vårdmottagning. I stället ska du kontakta Vårdguiden via telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.
 
Vänligen, 
Håbogymnasternas styrelse
Träffa oss på Håbo Festdag
2019-08-16 17:09
Vi ses väl på Håbo Festdag den 17/8?! 
Vi finns på föreningsområdet vid ishallen från kl 11. Kom ner och häng med oss, kör lite gymnastik och ta en fika! 


Välkomna på julshow!
2018-11-07 18:53
 
Nyheter från våra grupper
Truppgymnastik, 27/02 22:55