Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Vad kostar det att träna?
Avgiften du betalar för att vara med och träna med Håbogymnasterna är delad i olika delar: 

- Medlemsavgift: 300 kr per år. Medlemsavgift betalas per år, och gäller juli-juni. Avgiften faktureras vid höstterminens början och när man kommer som ny medlem i föreningen. I och med att man betalt medlemsavgiften har man rätt att rösta på årsmötet och påverka föreningen. Alla gymnaster som betalt medlemsavgift omfattas av föreningens försäkring vid träning. 
- Träningsavgift. Avgiften är olika beroende på vilken grupp man tränar i och baseras på hur många timmar i veckan gruppen tränar. Träningsavgiften betalas terminsvis. 
- Licens: 200 kr per år. När barn lämnar barngrupperna och går över till truppgymnastik så tillkommer en licensavgift som är en utökad försäkring som krävs dels när barnen börjar utföra mer avancerade moment vid träning, och dels vid tävling. Licensavgiften faktureras vid höstterminens början. 
- Depositionsavgift städning: Håbogymnasterna har en egen hall, där städning och underhåll är ålagd föreningen att sköta. Varje familj förväntas bidra till genom att hjälpa till på en av våra veckostädningar som tar ca en timme. Utebliven städning debiteras 500kr. Varje medlem betalar in 500kr vid terminsstart. Dessa 500kr återbetalas månaden efter att medlemmen har deltagit på städtillfälle. Har man inte deltagit på något städtillfälle återbetalas ingen avgift. 


Håbogymnasterna tillämpar inte några "prova-på"-tillfällen, reducerade avgifter eller liknande. Blir man erbjuden en plats man tackar ja till utgår full medlems- och träningsavgift oavsett hur frekvent man kommer på träningarna. Eventuell ångrad plats skall meddelas gruppens ledare samt föreningens kassör inom 14 dagar efter betalningstillfället för återbetalning. Efter 14 dagar återbetalas avgifter endast vid sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg. 
För att få träna i föreningen förutsätts att samtliga avgifter är betalda. Obetalda avgifter medför utan undantag avstängning.