Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Vad kostar det att träna?
Avgiften du betalar för att vara med och träna med Håbogymnasterna är delad i olika delar: 

Medlemsavgift 300 kronor per år
Avgiften gäller juli-juni och faktureras vid höstterminens början och när man kommer som ny medlem i föreningen. 
I och med att man betalt medlemsavgiften har man rätt att rösta på årsmötet och påverka föreningen. Alla gymnaster som betalt medlemsavgift omfattas av föreningens försäkring vid träning. 

Träningsavgift
Avgiften är olika beroende på vilken grupp man tränar i och baseras på hur många timmar i veckan gruppen tränar.
Träningsavgiften betalas terminsvis. 

Licens 200 kronor per år
När barn lämnar barngrupperna och går över till truppgymnastik så tillkommer en licensavgift som är en utökad försäkring som krävs dels när barnen börjar utföra mer avancerade moment vid träning, och dels vid tävling. Licensavgiften faktureras vid höstterminens början. 

Depositionsavgift städning
Då vi har en egen hall är städning och underhåll är ålagd föreningen att sköta. 
Varje familj förväntas bidra genom att hjälpa till på en av våra veckostädningar som tar ca en timme. Utebliven städning debiteras 500 kr. 
Varje medlem betalar in 500 kr vid terminsstart som återbetalas månaden efter att medlemmen har deltagit på städtillfälle. Har man inte deltagit på något städtillfälle återbetalas ingen avgift. 


Håbogymnasterna tillämpar inte några "prova-på"-tillfällen
Vi erbjuder inga "prova-på" tillfällen, reducerade avgifter eller liknande. Blir man erbjuden en plats man tackar ja till utgår full medlems- och träningsavgift oavsett hur frekvent man kommer på träningarna. 

Eventuell ångrad plats ska meddelas gruppens ledare samt föreningens kassör inom 14 dagar efter betalningstillfället för återbetalning. Efter 14 dagar återbetalas avgifter endast vid sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg. För att få träna i föreningen förutsätts att samtliga avgifter är betalda. Obetalda avgifter medför utan undantag avstängning.